Taisyklės ir sąlygos

Sąlygų rodyklė
1 Sutarties sudarymas
2 Prekės aprašymas ir kaina
3 Apmokėjimas
4 Pristatymas
5 Pirkimas nuotoliniu būdu
6 Jūsų teisė atsisakyti sutarties
7 Garantija
8 Duomenų apsauga
9 Taikytina teisė

1. Sutarties sudarymas
Šios pardavimo sąlygos taikomos visoms prekėms, kurias tiekia DS COVERS B.V., Loolaan 37, 7314 AB Apeldoorn, Nyderlandai (tiekėjas).

Registruotas Nyderlandų prekybos rūmuose numeriu: 66951062
PVM mokėtojo kodas (registruotas Nyderlanduose): NL856766264B01

Tarp jūsų ir tiekėjo nesudaroma jokių prekių pardavimo sutartis, kol tiekėjas negavo ir nepriėmė jūsų užsakymo ir neišsiunčia jums patvirtinimo raštu arba el. paštu jūsų nurodytu adresu arba el. pašto adresu. Tiekėjui tai padarius, tarp mūsų sudaroma įpareigojanti teisinė sutartis. Sutarčiai priklauso jūsų teisė ją nutraukti (žr. toliau).

Tiekėjas gali keisti šias pardavimo sąlygas be jūsų įspėjimo dėl būsimų pardavimų.

2. Prekės aprašymas ir kaina
Jūsų užsakytų prekių aprašymas ir kaina bus tokia, kokia bus nurodyta galiojančiame Tiekėjo kataloge arba jo svetainėje tuo metu, kai pateikiate užsakymą.

Prekės priklauso nuo užimtumo. Jeigu gavus Jūsų užsakymą Jūsų užsakytų prekių sandėlyje nėra, Tiekėjas Jus kuo greičiau informuos ir grąžins arba perkredituos Jūsų už prekes sumokėtą sumą.

Dedamos visos pastangos, kad kainos, nurodytos dabartiniame Tiekėjo kataloge arba pateiktos jo svetainėje, būtų tikslios tuo metu, kai pateikiate užsakymą. Nustačius klaidą, Tiekėjas jus kuo greičiau informuos ir pasiūlys galimybę iš naujo patvirtinti užsakymą teisinga kaina arba atšaukti užsakymą. Jei atšauksite užsakymą, Tiekėjas jums grąžins arba perkredituos bet kokią sumą, kurią sumokėjote už prekes.

Be kainos, už prekes turėsite sumokėti pristatymo mokestį, kaip nurodyta Tiekėjo katalogo arba interneto svetainės skyriuje apie pristatymą. Prekių kaina ir pristatymo mokesčiai nurodyti su PVM.

3. Apmokėjimas
Apmokėti už prekes ir pristatymo mokesčius galima bet kuriuo būdu, kuris nurodytas dabartinėje tiekėjo svetainėje tuo metu, kai pateikiate užsakymą.

4. Pristatymas
Jūsų užsakytos prekės bus pristatytos adresu, kurį nurodėte pateikdami užsakymą. Jei reikia, galite nurodyti kitą siuntos adresą nei sąskaitos faktūros adresas.

Jei pristatymas negali būti pristatytas jūsų nurodytu adresu, tiekėjas jus kuo greičiau informuos ir grąžins arba perkredituos bet kokią sumą, kurią sumokėjote už pristatymą.

Bus dedamos visos pastangos, kad prekės būtų pristatytos kuo greičiau po to, kai bus priimtas jūsų užsakymas, ir bet kuriuo atveju per 14 dienų nuo užsakymo. Tačiau tiekėjas nebus atsakingas už jokius jūsų patirtus nuostolius ar žalą dėl pagrįsto ar neišvengiamo pristatymo vėlavimo ypatingos paklausos metu. Tokiu atveju tiekėjas jus informuos kuo greičiau.

Jūs tapsite užsakytų prekių savininku ir atsakysite už jų praradimo ar sugadinimo riziką, kai tik prekės bus jums pristatytos.

5. Pirkimas nuotoliniu būdu
Vartotojai turi teisę į 30 kalendorinių dienų apsisprendimo laikotarpį po prekės pristatymo. Jie gali grąžinti prekę per tą laikotarpį, apmokestindami tik pašto išlaidas. Pardavėjas negali imti jokių grąžinimo ar administravimo išlaidų. Pardavėjui finansavus prekę (pvz., suteikus paskolą), finansavimas bus automatiškai nutrauktas, jei vartotojas pasinaudos vėsinimo periodu. Pardavėjas privalo pristatyti prekę vartotojams per 30 dienų. Jei taip neatsitiks, vartotojas gali nedelsdamas atšaukti užsakymą ir reikalauti grąžinti pinigus. Tai netaikoma, jei šalys susitarė dėl kitokio pristatymo laiko, pavyzdžiui, išankstinio užsakymo atveju. Jei vartotojas grąžina prekę per apsisprendimo terminą, pardavėjas privalo grąžinti sumą per 30 dienų.

6. Jūsų teisė atsisakyti sutarties
Jūs turite teisę bet kada nutraukti sutartį iki trisdešimties kalendorinių dienų nuo prekių gavimo (žr. žemiau).

Norėdami pasinaudoti savo teise atsisakyti sutarties, turite susisiekti su DS COVERS. Tai padarysite atsiųsdami mums el. laišką adresu info@dscovers.lt, nurodydami informaciją apie užsakytas prekes ir (jei reikia) jų pristatymą.

Jei pasinaudosite savo teise atsisakyti prekių po to, kai prekės jums bus pristatytos, būsite atsakingas už sukomplektuotų ir pradinės būklės prekių grąžinimą tiekėjui savo sąskaita. Turite imtis tinkamų atsargumo priemonių, kad užtikrintumėte, jog per tą laiką ar gabenamos prekės nebūtų sugadintos.

Kai pranešate tiekėjui, kad nutraukiate sutartį, tiekėjas per 30 dienų jums grąžins arba perkredituos bet kokią sumą, kurią jūs sumokėjote už prekes.

Jei prekių negrąžinate taip, kaip reikalaujama, tiekėjas gali priskaičiuoti sumą, neviršijančią tiesioginių prekių atgavimo ir trūkstamų komponentų pakeitimo išlaidų.

7. Garantija
Visoms tiekėjo pateiktoms prekėms suteikiama 12 mėnesių garantija be defektų nuo pristatymo datos. Ši garantija neturi įtakos jūsų, kaip vartotojo, įstatyminėms teisėms.

Ši garantija netaikoma jokiems prekių trūkumams, atsiradusiems dėl sąžiningo nusidėvėjimo, tyčinio sugadinimo, nelaimingo atsitikimo, jūsų ar bet kurios trečiosios šalies aplaidumo, naudojimo kitaip nei rekomenduoja tiekėjas, tiekėjo nurodymų nesilaikymo ar bet kokių pakeitimų. Dėl remonto atlikto be tiekėjo sutikimo.

Jei jums tiekiamos prekės yra sugedusios garantijos laikotarpiu arba turite kitų pretenzijų dėl prekių, apie tai turėtumėte pranešti DS COVERS el. paštu info@dscovers.lt.

Išskyrus atvejus, kai tai draudžia įstatymai, mes nebūsime jums atsakingi už jokius netiesioginius ar pasekminius nuostolius, žalą ar išlaidas arba už bet kokį pelno, verslo ar prestižo praradimą, kad ir kaip jie kiltų, ir neprisiimame įsipareigojimų jums mokėti pinigų. kaip kompensaciją, išskyrus grąžinant jums sumą, kurią sumokėjote už atitinkamas prekes.

8. Duomenų apsauga
Tiekėjas imsis visų pagrįstų atsargumo priemonių, kad jūsų užsakymo ir mokėjimo duomenys būtų saugūs, tačiau duomenų vagystės atveju, tiekėjas nebus atsakingas už neteisėtą prieigą prie jūsų pateiktos informacijos.

Tiekėjas Jūsų pateiktą informaciją apie save naudos tik Jūsų užsakymo įvykdymo tikslais, nebent Jūs susitartumėte kitaip. Tiekėjas norėtų jus retkarčiais informuoti apie produktus ir pasiūlymus, kurie jus gali sudominti. Galite pataisyti bet kokią informaciją apie jus arba paprašyti, kad informacija apie jus būtų ištrinta, raštu pranešdami tiekėjui el. pašto adresu info@dscovers.lt.

9. Taikytina teisė
Šioms pardavimo ir prekių tiekimo sąlygoms bus taikomi Lietuvos teisės aktai, o Lietuvos teismai turės jurisdikciją nagrinėti bet kokį ginčą, kylantį iš sutarties.